Στο παρακάτω ενημερωτικό φυλλάδιο εξετάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά της επαγγελματικής εξουθένωσης (burnout), η σύνδεσή της με προβλήματα ψυχικής υγείας και συμπτώματα ψυχικών διαταραχών, τα στάδια από τα οποία διέρχεται το εργαζόμενο άτομο και ορισμένες στρατηγικές αντιμετώπισης σε ατομικό και οργανωτικό επίπεδο.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Γράφει η: Ελένη Τσουμάνη – Ψυχολόγος