Επαγγελματική εξουθένωση

Στο παρακάτω ενημερωτικό φυλλάδιο εξετάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά της επαγγελματικής εξουθένωσης (burnout), η σύνδεσή της με προβλήματα ψυχικής υγείας και [...]