Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Άρτας-Πρέβεζας στα πλαίσια δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, προτίθεται να προσλάβει ένα ( 1 ) άτομο : Απόφοιτο/η Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με ειδικότητα Κοινωνικού Λειτουργού ή Ψυχολόγου για τις ανάγκες της λειτουργίας του.
Το προσωπικό που θα προσληφθεί για την κάλυψη μιας θέσης μερικής απασχόλησης θα πρέπει να έχει:

• Πτυχίο Π.Ε./Τ.Ε. Κοινωνικού Λειτουργού για τη θέση του Κοιν. Λειτουργού
• Πτυχίο Π.Ε. Ψυχολόγου για τη θέση του Ψυχολόγου

  • Θα συνεκτιμηθούν:
  • Οργανωτικές Ικανότητες
  • Άριστες Επικοινωνιακές Ικανότητες
  • Ομαδικότητα & Πνεύμα συνεργασίας
  • Ανάληψη πρωτοβουλιών & ευθύνης

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν:

• Βιογραφικό σημείωμα
• Αντίγραφο πτυχίου
• Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας
• Κάρτα ανεργίας , εάν υπάρχει

Για τον ΚΟΙΣΠΕ Άρτας-Πρέβεζας

Κα ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ

τηλέφωνο επικοινωνίας: 2682304115, 6945742864
mail : koispe.ap@gmail.com