ΚΟΙΣΠΕ ΑΡΤΑΣ -ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η Μονάδα Ψυχικής Υγείας Κοινωνικός Συνεταιρισμός Άρτας -Πρέβεζας στα πλαίσια Δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και στη φιλοσοφία της στήριξης των θεμελιωδών αρχών της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, θα προσλάβει προσωπικό για τις ανάγκες της λειτουργίας του Κοι.Σ.Π.Ε, καθώς και για τη στελέχωση των υποστηρικτικών του υπηρεσιών.

Το προσωπικό που θα προσληφθεί για την κάλυψη των παραπάνω αναγκών είναι:

Ένα ( 1 ) άτομο : Απόφοιτος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τις εξής προϋποθέσεις:

 • Πτυχιούχος Ψυχολογίας
 • Απαραίτητη αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός(1) έτους στηνατομική ή επαγγελματική συμβουλευτική(υποστήριξη στην απασχόληση,εκπαιδευτικά προγράμματα πρακτικής σε φοιτητές ψυχολογίας)
 • Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίαςκειμένων, υπολογιστικών φύλλων, υπηρεσιών διαδικτύου ή άλλεςεφαρμογές προγραμμάτων)
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσαςΈνα ( 1 ) άτομο : Απόφοιτος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Οικονομικών Σπουδών ή Σπουδών Πληροφορικής ή Λογιστικής με τις εξής προϋποθέσεις:
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός(1) έτους στην υποστήριξη Επιχειρήσεων, χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (ΕΣΠΑ κ.α)
 • Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσαςΘα συνεκτιμηθούν:
  – Οργανωτικές Ικανότητες
  – Άριστες Επικοινωνιακές Ικανότητες
  – Ομαδικότητα & Πνεύμα συνεργασίας – Ανάληψη πρωτοβουλιών & ευθύνης

page1image22687168page1image22687552

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι απαραίτητα πρέπει να υποβάλλουν:

 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Αποδεικτικά προϋπηρεσίας
 • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Κάρτα ανεργίας , εάν υπάρχειΟι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν αυτοπροσώπως τις αιτήσεις τους στα γραφεία του Κοι.Σ.Π.Ε Άρτας-Πρέβεζας, δίπλα στο γυμναστήριο OXYGEN(απέναντι από πρατήριο ΒΡ), 2ο χλμ Πρέβεζας-Ιωαννίνων κάθε Δευτέρα 09:00-13:00, Τετάρτη& Πέμπτη 09:00-12:00 έως τις 28/02/2022.Τηλέφωνα επικοινωνίας : 6945742864 και 2682304115

Πρέβεζα, 27 Ιανουαρίου 2022

 

ΣΤΕΛΛΑ Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΚΗ

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Κοι.Σ.Π.Ε Άρτας -Πρέβεζας

 

Λήψη αρχείου : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ